Cystadlu ar gyfer y dyfodol

Ionawr 2020

Cafodd rownd derfynol y gystadleuaeth Adeiladu Sgiliau ei chynnal ym mis Tachwedd, gyda sawl person ifanc talentog yn cystadlu ar gyfer teitl cenedlaethol arbennig.

Mae’r digwyddiad yn cael ei gynnal yn WorldSkills UK LIVE, ac mae dros 70,000 o bobl yn teithio i’r Ganolfan Arddangosfeydd Genedlaethol (NEC) yn Birmingham dros gyfnod o dri diwrnod.

Mae’r llwybr i’r rownd derfynol yn dechrau gyda chyfres o gystadlaethau rhanbarthol sy’n cael eu cynnal ar draws Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon. Mae hyfforddeion a phrentisiaid yn cymryd rhan mewn cystadlaethau yn eu dewis grefftau, ac mae’r goreuon yn cael eu gwahodd i gystadlu yn y rownd derfynol.

Mae’r rhai sydd â’r sgoriau uchaf yn cael eu dewis i gystadlu ar lefel ryngwladol yn EuroSkills a WorldSkills.

Mae Adeiladu Sgiliau yn rhoi’r cyfle i bobl ifanc gael eu hysbrydoli a gwneud cysylltiad sy’n newid bywydau â’r diwydiant adeiladu.

Teithiodd Adam Batty o Efrog i Birmingham er mwyn cystadlu yn y rownd derfynol. Gwnaeth hyfforddi fel prentis yn y busnes teuluol a gwneud cais i gymryd rhan yn y gystadleuaeth ar fympwy. Enillodd y fedal aur mewn Gwaith Brics.

Mae’n gystadleuaeth anodd, ond un sy’n werth cymryd rhan ynddi.

Yn ôl Adam, mae’r rowndiau cyflym sydd newydd gael eu cyflwyno yn rhoi pwysau ychwanegol ar y cystadleuwyr, ond gwnaeth y sgiliau a ddysgodd a’r profiad a gafodd fel prentis gicio i mewn. Mae’n canmol y beirniaid am eu harweiniad a’u cymorth a’r hyn y maent yn ei addysgu ar hyd y ffordd: “Mae’r beirniaid a CITB yn rhoi cymaint o gymorth, a gwnaethant i gyd fy helpu i gyrraedd diwedd y gystadleuaeth.”

Yn ystod y rownd derfynol, mae’r cystadleuwyr yn cymryd rhan mewn sawl ymarfer trwyadl sy’n cael ei amseru, a thechneg dan bwysau yw un o brif ystyriaethau’r beirniaid wrth iddynt eu harsylwi.

Gwnaeth Sandie Webster gystadlu ac ennill y fedal aur mewn Paentio ac Addurno yn 2012, a chafodd ei gwahodd yn ôl fel beirniad ar gyfer y rowndiau terfynol yn 2018 a 2019. Yn ôl Sandie, gwnaeth dychwelyd fel beirniad godi’r pwysau “yn bendant”, ond gwnaeth ei galluogi i gymhwyso’r hyn a ddysgodd yn ystod y gystadleuaeth i helpu i arwain cystadleuwyr 2019. Sylwodd ar gynnydd yn nifer y merched a oedd yn cymryd rhan: “Hoffwn weld mwy o ferched yn cymryd rhan yn y gystadleuaeth flwyddyn nesaf, ac rwy’n edrych ymlaen at groesawu mwy o ferched i’r byd adeiladu. Os oedd yn bosibl i mi ei wneud, gall unrhyw un arall ei wneud os yw wir am wneud hynny.”

Yn ogystal â thynnu sylw at hyfforddeion a phrentisiaid talentog a thra medrus sy’n gweithio’n dda dan bwysau, mae cystadlu yn y gystadleuaeth yn cael effaith go iawn. Dywedodd Sandie: “Gwnaeth ennill hybu fy ysbryd entrepreneuraidd a chodi fy hyder i weithio i fi fy hun yn hytrach na rhywun arall. Roedd CITB a fy nhiwtoriaid coleg o gymorth mawr a defnyddiais yr arian o’r fuddugoliaeth i ddechrau fy musnes.”

Enillodd Adam y fedal aur ym mis Tachwedd, ac mae eisoes yn gweld effaith cystadlu yn y gystadleuaeth ar y busnes teuluol: “Rydym newydd lofnodi contract gyda Newall Homes a Byland Developments i wneud yr holl waith brics a gwaith paratoi’r pridd ar gyfer wyth o’u cartrefi. Rydym yn bendant yn meddwl bod ennill Adeiladu Sgiliau wedi helpu i roi bod i’r contract.”

“Mae’r beirniaid a CITB yn rhoi cymaint o gymorth, a gwnaethant i gyd fy helpu i gyrraedd diwedd y gystadleuaeth.”

ADAM BATTY

Gold Bricklaying Winner, SkillBuild

Yn ystod y rownd derfynol, mae’r cystadleuwyr yn cymryd rhan mewn sawl ymarfer trwyadl sy’n cael ei amseru, a thechneg dan bwysau yw un o brif ystyriaethau’r beirniaid wrth iddynt eu harsylwi.

Gwnaeth Sandie Webster gystadlu ac ennill y fedal aur mewn Paentio ac Addurno yn 2012, a chafodd ei gwahodd yn ôl fel beirniad ar gyfer y rowndiau terfynol yn 2018 a 2019. Yn ôl Sandie, gwnaeth dychwelyd fel beirniad godi’r pwysau “yn bendant”, ond gwnaeth ei galluogi i gymhwyso’r hyn a ddysgodd yn ystod y gystadleuaeth i helpu i arwain cystadleuwyr 2019. Sylwodd ar gynnydd yn nifer y merched a oedd yn cymryd rhan: “Hoffwn weld mwy o ferched yn cymryd rhan yn y gystadleuaeth flwyddyn nesaf, ac rwy’n edrych ymlaen at groesawu mwy o ferched i’r byd adeiladu. Os oedd yn bosibl i mi ei wneud, gall unrhyw un arall ei wneud os yw wir am wneud hynny.”

Yn ogystal â thynnu sylw at hyfforddeion a phrentisiaid talentog a thra medrus sy’n gweithio’n dda dan bwysau, mae cystadlu yn y gystadleuaeth yn cael effaith go iawn. Dywedodd Sandie: “Gwnaeth ennill hybu fy ysbryd entrepreneuraidd a chodi fy hyder i weithio i fi fy hun yn hytrach na rhywun arall. Roedd CITB a fy nhiwtoriaid coleg o gymorth mawr a defnyddiais yr arian o’r fuddugoliaeth i ddechrau fy musnes.”

Enillodd Adam y fedal aur ym mis Tachwedd, ac mae eisoes yn gweld effaith cystadlu yn y gystadleuaeth ar y busnes teuluol: “Rydym newydd lofnodi contract gyda Newall Homes a Byland Developments i wneud yr holl waith brics a gwaith paratoi’r pridd ar gyfer wyth o’u cartrefi. Rydym yn bendant yn meddwl bod ennill Adeiladu Sgiliau wedi helpu i roi bod i’r contract.”

Gall unigolion uchelgeisiol a thalentog gofrestru ar gyfer y gystadleuaeth eleni o fis Mawrth. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar y dudalen gofrestru: https://www.goconstruct.org/cy-gb/adeiladu-heddiw/adeiladu-sgiliau/beth-yw-adeiladu-sgiliau/

Erthyglau cysylltiedig